Djelatnosti

Ciljevi aktivnosti kojima se Udruga bavi su promicanje i poticanje razvitka otvorenih računarskih sustava i Interneta u Republici Hrvatskoj.

Ostvarivanje ciljeva HrOpen postiže sljedećim djelovanjem:

 • poticanjem djelotvornog razvoja i unapređenja primjene otvorenih računarskih
 • sustava i Interneta u Republici Hrvatskoj
 • aktivnim korištenjem i procjenom uporabljivosti pojedinih otvorenih i Internet
 • tehnologija
 • prezentiranjem primjenjivosti otvorenih tehnologija i Interneta kroz organiziranje stručnih seminara, predavanja i radionica
 • sakupljanjem, prosljeđivanjem i razmjenom informacija iz područja tehnologije i proizvoda otvorenih računarskih sustava i Interneta
 • uspostavljanjem stručne suradnje sa stručnjacima i asocijacijama za otvorene računarske sustave i Internet iz Hrvatske i inozemstva
 • poticanjem korištenja otvorenih tehnologija i sadržaja, te programa otvorenog koda u obrazovnom sustavu, u čitavoj obrazovnoj vertikali i cjeloživotnom obrazovanju
 • obrazovanjem djece i mladih za korištenje i razvoj otvorenih sustava i programa otvorenog koda
 • poticanjem uporabe modernih usluga mreže Internet u poslovnim sustavima
 • poticanjem korištenja otvorenih računarskih sustava i tehnologija u javnim službama i državnoj upravi
 • poticanjem uporabe programske podrške iz domene Otvorenog programskog koda (Open Source) i Slobodne programske podrške (Free Software)
 • informiranjem članstva o zakonima i drugim propisima koji reguliraju ili dotiču područje otvorenih računarskih sustava i Interneta, te aktivno utjecanje na njihovo donošenje i provedbu

 

Leave a Comment