O HrOpenu

Kako bi uspješno odgovorili na izazov otvorenih sustava korisnici se uobičajeno okupljaju u neovisne udruge. Tako je krajem 1992. Godine osnovana Hrvatska udruga korisnika otvorenih sustava (Croatian Open Systems Users’ Group), skraćeno HrOpen.  Od 2001. godine naziv udruge je Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet (Croatian Society for Open Systems and Internet).

HrOpen je samofinancirajuća, neprofitabilna udruga osnovana po uzoru na slične europske nacionalne udruge. Od 1993. do 1998. godine HrOpen je bio punopravna članica europske federacije korisnika otvorenih sustava  EurOpen (The European Forum for Open Systems), a od lipnja 2010. članica je OpenForum Europe čije je sjedište u Bruxellesu.

HrOpen znači:

 • neovisnost, neutralnost,
 • kritičnost – kao neovisni forum HrOpen ima svoje mišljenje i obznanjuje ga drugima,
 • otvorenost prema svima – organizacija i podupiranje kontakata sirom svijeta,
 • korak prema modernom poslovanju

HrOpen nudi sljedeće usluge (područja djelovanja):

 • informira – HrOpen sakuplja i prosljeđuje informacije iz područja tehnologije i proizvoda otvorenih sustava kroz djelovanje svojih članova i partnerskih portala, putem weba Udruge, te kroz organizaciju konferencija i manjih obrazovnih događaja,
 • istražuje i prati trendove najnovijih dostignuća u informacijskim tehnologijama,
 • povezuje, omogućavajući kontakte drugim članovima koji imaju slične interese ili su do sada riješili vas problem,
 • sjedište je informacija za nove tehnologije, posrednik između članova, razvojnih timova i proizvođača
 • podržava – predstavlja zajedničke interese članstva i postavlja se kao predlagač mogućih rješenja,
 • omogućuje razmjenu informacija – obveza proizvođača informacija je da omoguće pristup do njih, obveza primatelja informacija da se njima okoriste,
 • mrežne informacijske servise raspoložive na Internetu
 • seminare i poduke – brinući se za usavršavanje u ključnim područjima interesa uz neutralan pristup,
 • uspostavlja kontakte s ekspertima za otvorene sustave.

HrOpen nije usmjeren samo prema novim tehnologijama, otvoreni sustavi podrazumijevaju otvorene računalne sustave, ali i otvorene ljude koji se njima koriste.

Od samog osnutka HrOpen se zalaze i provodi ideju da svi članovi moraju imati korisnički račun, određeni diskovni prostor, elektroničku postu (email) te pristup mrežnim informacijskim servisima (World Wide Web – WWW i dr.). Takav pristup omogućuje izgradnju solidnih temelja za vježbanje i stjecanje znanja u slanju, primanju i korištenju informacija u (iz) otvorenog svijeta te svakodnevnom ophođenju korisnika otvorenih sustava unutar Udruge.