Izvještaj projekta pravo na pristup informacijama za 2015.

Projekt HrOpen ekspertne skupine Programiraj za Hrvatsku pravo na pristup informacijama pokrenut je 21. veljače 2015. na CodeAcross/OpenDataDay 2015 hackathonu u Zagrebu. Od travnja 2015. do predstavljanja javnosti 9. lipnja 2015. Imamo pravo znati bio je u beta fazi. Do kraja 2015. godine Imamo pravo znati imao je ukupno 4310 transakcija što uključuje zahtjeve za pristup informacijama, zahtjeve za ponovnu uporabu informacija, zahtjeve za dopunu odnosno ispravak informacija, odgovore i zaključke tijela javne vlasti te komentare korisnika sustava po zahtjevima.

Najviše odbijenih zahtjeva, njih 57 posto, imalo je Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture sa 50 posto odbijenih zahtjeva. Najviše odgovora tijela javne vlasti da ne raspolažu traženim informacijama dali su Ministarstvo gospodarstva (33 posto), Agencija za okoliš i prirodu Zagreb (33 posto) te Državni zavod za statistiku (25 posto). Najviše PPI zahtjeva građana, posredstvom portala Imamo pravo znati, upućeno je Hrvatskim vodama, Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Detaljnu statistiku pogledajte na linku.

stats imamopravoznati.org-#-

Imamo pravo znati je 20. portal u svijetu ovakve vrste – koji dozvoljava građanima da od ukupno 5750 tijela javne vlasti traže informacije i zapise koje su u njihovoj domeni a mogle bi sadržavati korisne informacije. Kao na primjer popis odvjetnika za pružanje besplatne pravne pomoći koja je osigurana socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana, lokacije sanduka za sol u Zagrebu koje mogu koristiti građani tijekom zimskog razdoblja za posipavanje zaleđenih pjesačkih kolnika, ili na primjer studije koje su plaćene iz javnog proračuna. Neke građane će možda jedna tematika ili podaci zanimati više od drugih, te je stoga važno da tijela transparentno objavljuju podatke kojima raspolažu, takav je i izvještaj o primopredaji vlasti koji bi govori o stanju i problemima u obavljanju poslova iz ovlasti Vlade prošlog mandata, detaljan izvještaj svakog člana Vlade za svako tijelo državne uprave, o stanju i problemima u područjima iz djelokruga tijela kojim su upravljali te informacije o preuzetim a nepodmirenim obvezama do dana primopredaje vlasti.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo, zaštićeno brojnim međunarodnim konvencijama te samim Ustavom RH (čl. 38., st.4.) i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). S obzirom da ostvarenje prava na pristup informacijama doprinosi većoj odgovornosti u radu tijela javne vlasti i efikasnijoj borbi protiv korupcije, ono je pretpostavka demokratizacije društva te sredstvo koje građanima pruža mogućnost da dođu do informacija koje su im potrebne za ostvarivanje njihovih prava. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija štiti, prati i promiče Povjerenik za informiranje kao neovisno državno tijelo. Građani dostavljaju žalbe direktno Povjereniku jer portal još ne omogućuje mehanizam žaljenja radi kompliciranog pravnog sustava Republike Hrvatske. Povjerenik rješava žalbe i provodi inspekcijski nadzor nad tijelima javne vlasti te obavlja druge poslove vezane za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. O Povjereniku i pravu građana na pristup informacijama možete se informirati na pristupinfo.hr.

Možemo reći da je Imamo pravo znati jedan od alata, uz sam Zakon o pravu na pristup informacijama, koji omogućuje građanima da dođu do postojećih informacije koje tijela javne vlasti posjeduju.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti, uključujući i mogućnost sudjelovanja u donošenju propisa u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ili upućivanjem zahtjeva za pristup informacija tijelu javne vlasti. Građani i pravne osobe zahtjev za pristup informacijama kao i zahtjev za ponovnu uporabu informacija mogu podnijeti ili neposredno slanjem zahtjeva tijelu javne vlasti ili putem Imamo pravo znati kada žele da odgovor koji zaprime bude javan i dostupan svima.

Tijela javne vlasti - Imamo pravo znati

Građanima smo olakšali pristup podacima od tijela javne vlasti za sve zahtjeve poslane putem portala Imamo pravo znati jer ne moraju znati email adresu tijela javne vlasti već samo kome žele uputiti zahtjev za informacijom ili dokumentacijom, te će na mail dobiti obavijest o odgovoru. Od podataka podnositelj zahtjeva treba dati samo ime i prezime. Svi PPI zahtjevi upućeni putem ovog portala su javni i predstavljaju trajnu arhivu, a korisnici mogu pretražiti informaciju koju je već netko ranije dobio putem zahtjeva.

Kada tijelo javne vlasti ne provodi zakonske dužnosti, ekspertna skupina Programiraj za Hrvatsku omogućila je građanima popunjavanje web obrazaca za žalbe ili predstavku koju trebati isprintati i dostaviti Povjereniku za informiranje:

Portal pokreću volonteri, te im ovim putem želim zahvaliti na nesebičnih 270 sati volontiranja i sav trud koji su uložili u portal. Hvala i našim vrijednim volonterima administratorima portala koji čitaju vaše zahtjeve i savjetuju vas o pravu na pristup informacijama. I svima vama koji šaljete zahtjeve!

 

Više o ovom projektu i kako se možete uključiti se u rad na projektu možete saznati na linku. Projekt je do sada spomenut najmanje 17 puta u medijima, a neke press clippinge možete vidjeti na stranici projekta na codeforcroatia.org.

 

Dopušteno je u potpunosti prenositi članak kao i slike uz navođenje izvora.

ImamoPravoZnati.org – prilika za razvoj demokratske političke kulture

Kako bi omogućili građanima lakši pristup informacijama tijela javne vlasti putem interneta te doprinijeli njihovoj transparentnosti i odgovornosti prema građanima, HrOpen ekspertna skupina Programiraj za Hrvatsku i GONG predstavili su internetsku platformu ImamoPravoZnati.org na kojoj građani kroz tri jednostavna koraka mogu tražiti informacije od oko 6.000 tijela javne vlasti.

Portal je zajednički pothvat nevladinog sektora i Povjerenice za informiranje, čija je institucija izradila popis tijela javne vlasti koji će se, kako je najavljeno, stalno nadopunjavati novim informacijama.

“Imamo dobar Zakon o pravu na pristup informacijama i provedbeni okvir, pa je sada loptica na građanima. Putem ImamoPravoZnati.org građani mogu jednostavno, intuitivno i bez poznavanja detalja samog zakona i upravnih postupaka tražiti od gotovo 6.000 tijela javne vlasti informacije na koje imaju pravo”, naglasila je na konferenciji za novinare Jelena Berković iz GONG-a i ustvrdila da je to prilika da svi zajedno, a ne samo u užem krugu zainteresiranih, “pratimo kako se razvija naša demokratska politička kultura”.

izvor-hina_daniel_kasap_dk
Izvor: HINA/ Daniel KASAP / dk

Miroslav Schlossberg iz Hrvatske udruge otvorenih sustava i interneta ocijenio je projekt vrlo korisnim jer građani mogu kroz tri jednostavna koraka proći kroz cijeli proces informiranja, bez razmišljanja o rokovima jer će aplikacija automatski reći korisniku da je rok 15 dana. Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama putem interneta ima istu težinu kao i papirnati pisani zahtjevi. Tijelo javne vlasti zakonski je obavezno odgovoriti, a kad ne odgovori u roku, platforma ImamoPravoZnati.org na vrijeme obavještava podnositelja zahtjeva.

Građani ne moraju znati e-mail adresu tijela javne vlasti već samo kome žele uputiti zahtjev za informacijom ili dokumentacijom, te će na mail dobiti odgovor. Od podataka podnositelj zahtjeva treba dati samo ime i prezime. Svi upiti će biti javni i predstavljati trajnu arhivu, a korisnici će moći pretražiti informaciju koju je već netko ranije tražio.

Izvor: imamopravoznati.org
Izvor: imamopravoznati.org

“Portal predstavlja značajan korak naprijed u promociji i ostvarivanju prava na pristup informacijama u Hrvatskoj”, naglasila je povjerenica za informiranje Anamarija Musa. Istaknula je da će najveći izazov u idućem razdoblju biti informirati građane o postojanju stranice, jer ako je građani neće koristiti, ona nema smisla: “Bez građana koji će monitorirati u kojoj se mjeri to pravo ostvaruje, unatoč naporima nećemo doći do transparentnog društva”, ustvrdila je.

Musa je izvijestila da su tijela javne vlasti prošle godine primila više od 20.000 zahtjeva, bilo je 650 žalbi, a dvije trećine od tog broja ih se odnosilo na šutnju javne uprave. U najvećem broju podnositelji su bili građani, a u manjem broju udruge civilnog društva, novinari i dr.

Izvor: gong.hr

Što smo radili nakon CodeAcross i OpenDataDay hackathona

Ovogodišnji CodeAcross i OpenDataDay hackathon je bio pun savršenih civilno-korisnih projekata baziranih na slobodnom kodu i otvorenim podacima. U subotu, 21.2. na hakathonu 20-ak haktivista i haktivistica radili su na projektima: skrejpanje ocjena s mojdoktor.hr i prikaz podataka na Windows Phone aplikaciji za lakši pronalazak doktora u našoj blizini, vizualizacija izvora financiranja političkih stranaka fps.codeforcroatia.org, skrejpanje javne nabave i lokalnih stranica bagatelnih javnih nabava, redeployment platforme otvorenog koda za pristup javnim informacijama Alaveteli, vizualizacija vremenskih uvjeta u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina i skrejpanje i API za cijene goriva u Hrvatskoj – Indeks goriva.

CodeAcross i OpenDataDay hackathon 2015

Nakon hackathona nadopunjavali smo podatke koji su nedostajali, radili smo na korisničkom sučelju platforme za pristup informacijama, testirali smo platformu za pravo na pristup informacijama i ažurirali kontakt podatke tijela javne vlasti.

Platforma za pristup informacijama

Programiraj za Hrvatsku i GONG ovim projektom žele omogućiti građanima transparentniji pristup informacijama tijela javne uprave kroz javno objavljivanje upita i odgovora javnih tijela. Po uzoru na WhatDoTheyKnow.com i AskTheEu.org.

Na ovaj način svaka javna informacija dobivena od tijela javne vlasti postaje dostupna svima, a razgovor je lako pratiti kroz thread-like formu. U 2013. godini građani su podnjeli 155.000 zahtjeva za pristup informacijama – prijavilo je 50% tijela javne vlasti koji su podnijeli izvještaj, a realno brojka bi mogla biti mnogo veća.

Platformu će održavati volonteri ekspertne skupine Code for Croatia.

Karakteristike platforme

  • zahtjeve podnose građani, pravne osobe ili stranci
  • omogućeno slanje online zahtjeva za pristup informacijama tijelima javne vlasti
  • podnositelj zahtjeva ne treba sam pronalaziti kontakt podatke službenika za informiranje
  • javno objavljivanje upita i odgovora tijela javne vlasti
  • kada je zahtjev za pristup informacijama odbijen građani se mogu žaliti Povjereniku za informiranje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI)
  • promoviranje prava na pristup informacijama.

U periodu 15. travnja do 15. svibnja 8 volontera je u beta periodu testiralo i koristilo online platformu za pristup informacijama slanjem zahtjeva za pristup informacijama prema specifičnom obrascu na uzorku od približno 400 tijela javne vlasti. Volonteri su u tom periodu napravili 429 zadataka putem crowdcrafting.org online platforme slobodnog koda za crowdsourcing. Sva statistika i zadaci dostupni su javno na linku testiranje platforme prava za pristup informacijama.
crowdcrafting · Project- Testiranje platforme prava za pristup informacijama · Statistics (3)

Tada je bilo potrebno dodati popis i kontakt adrese svih tijela javne vlasti kojih u Hrvatskoj ima oko 5500. Registar službenika za informiranje je javno dostupan za preuzimanje na Portalu otvorenih podataka, no naišli smo na prepreke jer registar ne sadrži jedinstveni ključ (npr. OIB), neka tijela su bila duplicirana, a neka tijela više nisu aktivna. Nakon 2-3 tjedna čišćenja podataka došli smo na sadašnjih 5716 tijela javne vlasti od kojih njih 52 nema email kontakt podatke. Volonteri su tražili i ažurirali kontakt podatke za ona tijela javne vlasti koja su nam nedostajala, kroz aktivnost povećanje pokrivenosti tijela javne vlasti na platformi za pravo na pristup informacijama sudjelovalo je 8 volontera koji su odradili 459 zadataka putem crowdcrafting.org.
  crowdcrafting · Project- Povećanje pokrivenosti tijela javne vlasti na platformi za pravo na pristup informacijama · Statistics (1)

U timu platforme za pravo na pristup informacijama je sada je četiri volontera koji administriraju portal, a kontaktirati ih možeš putem Open Diskurs foruma, kategorija Imamo pravo znati posvećena pravu na pristup informacijama. Pridruži se i ti timu – pošalji PM Miroslavu.