Opći podaci

Telefon: + 385 (0)1 6129 660

Adresa:
Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet
Unska 3
10 000 Zagreb

Žiro račun, IBAN: HR5023600001101557175
Matični broj: 1602845
OIB: 09913557986

VAT registration number: HR09913557986

Bank info:

  • SWIFT: ZABAHR2X
  • VBDI: 2360000
  • Name: Zagrebačka banka d.d.
  • Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska