Email

Postavke za email klijente:

 • Pristup pošti je omogućen putem IMAP i POP3 protokola, odnosno IMAPS i POP3S
  Komunikacija je zaštićena TLS/SSL protokolom. Mogući načini korištenja, tj. postavki email klijenata:

  • IMAP + STARTTLS, imap.open.hr, port 143
  • IMAPS (IMAP + SSL), imap.open.hr, port 993
  • POP3 + TLS/STLS, pop.open.hr, port 110
  • POP3S (POP3 + SSL), pop.open.hr, port 995
 • Slanje pošte je moguće putem SMTP, odnosno SMTPS protokola.
  Autentifikacija i korištenje TLS/SSL protokol su obavezni, postavke email klijenata koje će funkcionirati:

  • SMTP + STARTTLS, mail.open.hr ili smtp.open.hr, port 25
  • SMTPS (SMTP + SSL), mail.open.hr ili smtp.open.hr, port 465 (preferirano)

Webmail pristup

Pristup emailu moguć je i putem Weba, na adresi https://webmail.open.hr/. Ukoliko prvi puta koristite webmail, svakako pročitajte i upute.

Dokumenti