Dobitnici nagrade

2004.

Denis Lacković, dipl.ing.
Denis Lacković je nagrađen za doprinos u lokalizaciji programskog paketa OpenOffice.Org i razvoju programske podrške pod licencijom General Public License (GPL).

2005.

Multimedijalni institut – mi2
Multimedijalni institut (okupljen oko kluba Mama) nagrađen je za lokalizaciju sustava javnih licencija Creative Commons u hrvatski zakonodavni okvir, organizaciju Festivala slobodne kulture, znanosti i tehnologije: Sloboda stvaralaštvu!, poticanje rada skupina umjetnika EGOBOO.bits i LOCA Records, suorganizaciju predavanja Društvo znanja i slobodna razmjena informacija i objavljivanje hrvatskog izdanja knjige Lawrencea Lessiga „Kod i drugi zakoni kiberprostora“.

Dobrica Pavlinušić, dipl.inf.
Dobrica Pavlinušić nagrađen je za višegodišnju aktivnu popularizaciju otvorenih sustava na stručnim skupovima i konferencijama, primjenu otvorenih rješenja u korporativnom okruženju te razvoj programske podrške pod licencijom General Public License (GPL).

2006.

Agencija za odgoj i obrazovanje
Tijekom 2006. Agencija za odgoj i obrazovanje je inicirala i organizirala održavanje radionica za nastavnike informatike i računalstva s temama: Osnove Linuxa, Osnove Open Officea, PHP 5: Web programiranje i Stvaranje nastavnih sadržaja i izvođenje online nastave s Moodle LMS-om. Jednodnevne i dvodnevne radionice održane su u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Krapini i Koprivnici, u suradnji s HrOpenom.
Na taj su način nastavnici srednjih i osnovnih škola u Republici Hrvatskoj bili u prilici po prvi puta dobiti organizirano obrazovanje iz primijene Open Sourcea u nastavi i radu. Agencija se tom aktivnošću uključila u provedbu Politike otvorenog programskog koda Vlade Republike Hrvatske, kojeg je Sabor usvojio u srpnju 2006. godine, te se uskladila s direktivama Europske komisije po pitanju davanja prednosti informatičkim rješenjima iz domene Open Sourca i primijene međunarodno prihvaćenih informatičkih normi nad zatvorenim, vlasničkim i s normama neusklađenim programskim rješenjima.

Robert Sedak

Dugogodišnji svestrani promotor Linuxa Robert Sedak iz Popovače nagrađen je za aktivan rad na lokalizaciji programskih paketa OpenOffice.org i GNOME, te popularizaciju Linuxa kroz niz održanih predavanja. Njegovom je inicijativom pokrenuta pravodobna lokalizacija OpenOffice-a 2.0, pa je tako istovremeno s pojavom engleske, bila dostupna i hrvatska inačica.

2007.

Prof.dr.sc. Mario Žagar

U 2007. godini obilježilo se 10 godina izvođenja kolegija “Otvoreno računarstvo” na FER-u čiji je  nositelj prof.dr.sc. Mario Žagar, koji studentima pruža uvid u niz otvorenih tehnologija, programskih rješenja i platformi te otvorenih i međunarodno priznatih normi. U posljednjih 10 godina, više od 1600 studenata FER-a upoznalo se s informatičkom otvorenošću putem ovog kolegija.
Zalaganjem profesora Žagara tijekom 2007. godine u vezi s nužnosti dogovora oko institucionalne preporuke FER-ovim nastavnicima za licencije brojnih nastavnih materijala, te osvješćivanjem uprave FER-a za ovu problematiku, Fakultetsko vijeće FER-a odlučilo je da preporuka za licenciju fakultetskih nastavnih materijala bude Creative Commons.
Profesor Žagar je u široj informatičkoj zajednici poznat kao ideolog slobodne razmjene znanja i ideja, promicatelj otvorenog koda, osnivač HrOpen-a i idejni začetnik manifestacije Dani otvorenih računarskih sustava, koja se te godine održavala jubilarni 15-ti puta.

2008.

Sveučilišni računski centar – Srce

Od prvih, pionirskih koraka u uvođenju Interneta u Hrvatsku prije 18 godina, Srce u svojem radu koristi i razvija sustave otvorenog koda za javne mrežne usluge Interneta, osigurava korištenje naprednih autorizacijskih i autentikacijskih infrastruktura AAI@EduHr i Eduroam, računalnog klastera Isabella i hrvatskog GRID-a temeljenih na otvorenom kodu, te provodi obrazovanje za otvorene sustave.
U 2008. godini, Srce je u okviru projekta GEANT2 razvilo i stavilo u produkcijski rad sustav nadzora paneuropske usluge Eduroam, koja se temelji na otvorenim normama i otvorenom kodu.
Također, Srce je nastavilo razvijati sustav za e-obrazovanje Merlin koji se u ovoj fazi razvoja temelji na dva programska sustava otvorenog koda: sustavu za upravljanje učenjem Moodle i sustavu za e-portfolio Mahara.

2009.

PRO-MIL d.o.o.

Tvrtka PRO-MIL d.o.o. izdala je 2009. godine udžbenik “Informatika za gimnazije” za 1. i 2. razred te za izbornu nastavu informatike općih, jezičnih i klasičnih gimnazija, autora: Gvozadnović, Ikica, Kos, Miljaš, Srnec, Sekulic-Štivcevic i Zvonarek.
Udžbenik objašnjava pojmove vezane uz otvorenu programsku podršku, te obrađuje nastavne teme istovremeno i ravnopravno ih prikazujući na primjerima iz operacijskih sustava Windows (Vista / XP) i Linux (Ubuntu).
Ova knjiga svojim uravnoteženim pristupom u nastavu uvodi paradigmu otvorenih sustava i konkretnih otvorenih programskih rješenja te predstavlja u ovom trenutku jedinstveni primjer u školskoj literaturi u Hrvatskoj.
Tvrtka PRO-MIL se, uz to, već niz godina bavi izdavanjem literature koja pokriva područje otvorenih sustava. Dosadašnja tiskana izdanja obuhvaćaju razne inačice i  distribucije operacijskog sustava Linux, uredskog paketa OpenOffice.org,  programskog jezika PHP i baze podataka MySQL.

2010.

Jasmin Klindžić

Tijekom 2010. godine vodio je projekt prevođenja i lokalizacije sučelja otvorenog sustava za upravljanje učenjem Moodle 2.0 na hrvatski jezik.
Također je promicao korištenje programskih rješenja otvorenog kôda u obrazovanju putem razvoja i održavanja stručnih tečajeva korištenja otvorenih sustava za upravljanje sadržajima (CMS), dokumentima (DMS) i učenjem (LMS).

Tonimir Kišasondi, dipl.inf.
Tijekom 2010. organizirao je razmjenu vještina na Fakultetu organizacije i informatike, gdje se većinom razmjenjuju vještine vezane uz otvoreni kod i slobodanu programsku podršku.
Pokrenuo je i organizira mjesečna okupljanja HULK-ovog ogranka Varaždin.
Potaknuo je prelazak laboratorijskih vježbi kolegija Informatika 2 s aplikacija zatvorenog koda na Ubuntu GNU/Linux sa podučavanjem studenata u primjeni GNU/Linuxa, OpenOffice.org-a i programiranja u Pythonu.
Također je zaslužan za prelazak laboratorijskih vježbi kolegija Sigurnost infomacijskih sustava na otvorene tehnologije i poticao je korištenje otvorenih licencija za studentske radove i projekte na tom kolegiju.
Započeo je obrazovnu potporu projektu The Open Web Application Security Project (OWASP) na FOI-u kroz kolegij Sigurnost informacijskih sustava.