Slobodni i otvoreni sustavi u obrazovanju za razvoj digitalnih kompetencija učitelja i učenika

Program Udruge “Slobodni i otvoreni sustavi u obrazovanju za razvoj digitalnih kompetencija učitelja i učenika” promiče primjenu slobodnog softvera i otvorenih tehnologija u obrazovanju. Cilj je potaknuti korištenje slobodnih i otvorenih računalnih programa u obrazovnoj zajednici i time pridonijeti razvoju inkluzivnog, inovativnog i sigurnog društva.

O programu

Program je razvijen u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO) a financira se iz  sponzorstva. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju, obratite nam se putem Web obrasca ili emailom voditeljici projekta, mr. sc. Ivani Turčić Prstačić.

Provoditelji programa su članovi Udruge iz redova učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola RH i visokih učilišta s vrsnim metodičkim znanjem i iskustvom, poznati kao stručnjaci iz područja računarstva i otvorenog računarstva.

Nositelji programa: učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola te fakultetski stučnjaci iz područja računarstva i otvorenog računarstva s metodičkim znanjem i iskustvom u poučavanju i vođenju radionica.

Realizacija projekta : radionice za učenike/-ice, radionice za učitelje/-ice, predavanja za roditelje

Metode rada: usmeno izlaganje, analitičko-sintetički usmjereni razgovor, upućivanje i istraživanje, demonstracija i samostalan rad na računalima, frontalni i individualni oblik rada, rad u parovima i skupinama

Trajanje radionica: 20 sati za učenike, 30 sati za učitelje

Kratke osvrte o provođenju programa možete pročitati na stranicama:

Sadržaj programa

Radionice za učitelje: Učitelji će programom radionice biti upoznati sa slobodnim operacijskim sustavom otvorenog koda i slobodnim programima i alatima otvorenog koda koji su dostupni za mnoga područja primjene, između ostalog: elektroničku poštu, pretraživanje sadržaja na Internetu, edukativne igre, izradu i konzumiranje multimedijalnih sadržaja, produktivnost, e-učenje i mobilno učenje. Radionice i predavanja za učitelje imaju imaju cilj potaknuti inovativno vođenje nastavnog procesa uz primjenu tehnologije i mogućnostima digitalnog vođenja pedagoške dokumentacije. Digitalne kompetencije podrazumijevaju i znanja o sigurnoj upotrebi tehnologije i samozaštiti kod korištenja društvenih mreža i komunikacije na Internetu o kojima treba stalno razgovarati s učenicima.

Radionice za učenike: Kroz radionice će učenici biti upoznati sa slobodnim operacijskim sustavom otvorenog koda i slobodnim programima i alatima otvorenog koda. Skup alata koji će upoznati će pokrivati različita područja primjene, među ostalim: elektroničku poštu, pretraživanje, slobodne edukativne igre, izradu i konzumiranje multimedijalnih sadržaja te produktivnost. Sigurnost u korištenju sadržaja na Internetu i društvenim mrežama i samozaštiti te nastup poznatog glumca u informatičkoj učionici dio su programa radionica za učenike.

Predavanja za roditelje: Roditelji će biti upoznati s dostupnim slobodnim alatima i opracijskim sustavom otvorenog koda koji mogu besplatno i legalno koristiti, kako za potrebe učenika u obrazovanju, tako i za vlastite privatne ili poslovne potrebe. Naglasak će također biti na poticanju korištenja legalnog softvera bez obzira na njihov društveno-ekonomski položaj. Sigurnost i samozaštita na internetu biti će predmet tih predavanja.

Instalacijom i konfiguracijom programa otvorenog koda na računalima u informatičkoj učionici škole osiguravaju se tehnički uvjeti za radioničke aktivnosti.

Očekivani rezultati

Europska komisija dokumentom EUROPA 2020 Strategija za pametan, održiv i uključiv rast između 5 glavnih ciljeva predlaže:

  • Postotak osoba koje rano napuste školovanje trebao bi biti ispod 10%, a najmanje 40% mlađe generacije trebao bi završiti tercijalni stupanj obrazovanja.
  • 20 milijuna ljudi manje bi trebalo biti u opasnosti od siromaštva.

Digitalni program za Europu ima cilj bržeg širenja Interneta te korištenja prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta za kućanstvo i tvrtke.

Korištenje besplatnog i softvera otvorenog koda povećava mogućnosti za stjecanje digitalnih kompetencija svima, a ne samo socijalno-ekonomski osjetljivim pojedincima i skupinama te doprinosi smanjenju digitalne, a time i socijalne isključenosti. Na taj se način direktno i indirektno utječe na kretanje u smjeru navedenih ciljeva strategije Europa 2020 i olakšava inkluziju i stjecanje digitalnih kompetencija za sve slojeve društva. Naročitu pažnju treba posvetiti mladima i omogućiti da im tehnologija bude dostupna i pravilno korištena.

Učenici se organiziranim korištenjem svojeg slobodnog vremena kroz učenje i zabavu upotrebom slobodnih programa, odgajaju se za kulturu učenja i rada. Uz redovni odgoj i obrazovanje na osnovnoškolskoj i srednjškolskoj razini odnosno cjelokupnom školskom obrazovanju njihovi učitelji i nastavnici su oni koji im daju temelje, kako bi u visokoškolskom obrazovanju i/ili radu bili uspješni sudionici inkluzivnog, inovativnog i sigurnog društva u kojem je cjeloživotno obrazovanje conditio sine qua non.

Očekujemo rezultate koji omogućuju da u jednom makar i malom dijelu ostvarenja te vizije pridonese ovaj program/projekt.