O postupku donošenja Načela

Načela etike i profesionalnog rada u programskom inženjerstvu prihvatile su u prosincu 1998. godine dvije najveće svjetske udruge s područja računarstva: IEEE-CS (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Computer Society) s oko 100.000 članova i ACM (Association for Computing Machinery) s oko 100.000 članova, koje su u siječnju 1994. godine i pokrenule izradu tog dokumenta.

Udruge su osnovale grupu od 23 stručnjaka pod nazivom IEEE-CS/ACM Joint Task Force, koja je pripremila početni prijedlog teksta načela etičkog ponašanja, a zatim ga dala na uvid i reviziju nizu stručnih udruga i društava u računarstvu.

U listopadu 1997. Verzija 3 je dana na uvid najširoj stručnoj javnosti objavljivanjem u časopisima IEEE Computer i Communications of ACM koje prima svaki član tih udruga. Na kraju teksta bio je anketni listić u kojem su čitatelji, dajući odziv, mogli svakom članku načela pridijeliti jednu od pet opisnih ocjena:

Izrazito suglasan / Suglasan / Neodlučan / Protivan / Izrazito protivan.

Obradom odgovora pripremljena je Verzija 4., koja je zatim podvrgnuta formalnoj standardnoj tehničkoj IEEE proceduri revizije.

Izabrana je posebna glasačka grupa (“Ballot Group”) sa 192 ugledna stručnjaka iz područja programskog inženjerstva. Članovi grupe su navedeni na WWW stranici: http://computer.org/standard/sesc/Ethics/Group.html

Do srpnja 1998. sve sugestije članova grupe detaljno su obrađene na način opisan u prilogu “Recirculation Ballot Process”: http://computer.org/standard/sesc/Ethics/Index.html

Svaki član glasačke grupe dobio je odgovor na svoje sugestije i mišljenja, a posebno detaljno je obrazloženo neprihvaćanje pojedinog mišljenja: http://computer.org/standard/sesc/Ethics/Comment.html

Možda su ova obrazloženja jednako vrijedan tekst, kao i sam tekst načela

Mišljenja koja su uvažena ugrađena su u konačnu, prihvaćenu Verziju 5.