Nagrada “Otvorena informatika”

Nagradu “Otvorena informatika” HrOpen i HULK od 2004. godine dodjeljuju jednom godišnje onim građanima Republike Hrvatske ili onim organizacijama, tvrtkama ili institucijama iz Republike Hrvatske koje su u razdoblju navedenom u natječaju svojim djelovanjem ostvarivali izrazite rezultate u razvoju, implementaciji, uporabi ili promidžbi otvorenih sustava, te ostvarenjem ciljeva i djelatnosti obaju udruga.

PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE
“OTVORENA INFORMATIKA”

v. 0.4

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti dodjele zajedničke nagrade “Otvorena informatika” Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet (u daljem tekstu HrOpen) i Hrvatske udruge Linux korisnika (u daljem tekstu HULK).

Članak 2.

Nagradu “Otvorena informatika” HrOpen i HULK dodjeljuju jednom godišnje onim građanima Republike Hrvatske ili onim organizacijama, tvrtkama ili institucijama iz Republike Hrvatske koje su u razdoblju navedenom u natječaju svojim djelovanjem ostvarivali izrazite rezultate u razvoju, implementaciji, uporabi ili promidžbi otvorenih sustava, te ostvarenjem ciljeva i djelatnosti obaju udruga.

Članak 3.

Godišnje se može dodijeliti najviše 3 nagrade “Otvorena informatika”.

Članak 4.

Predsjedništvo HrOpena i HULK-a raspisuje Natječaj i objavljuje vremenski period u kojem se zaprimaju prijedlozi kandidata za nagradu. Predlagatelj treba biti član HrOpena ili HULK-a, a može predložiti sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu, koja ne mora biti član jedne od navedenih udruga. Prijedlozi kandidata šalju se poštom na adresu specificiranu Natječajem.

Članak 5.

Kandidatura treba sadržavati osnovne informacije o kandidatu. Ukoliko se radi o fizičkoj osobi: ime i prezime, znanstvenu titulu, datum i mjesto rođenja, adresu i mjesto stanovanja, tvrtku ili instituciju u kojoj je zaposlen i funkciju odnosno naziv radnog mjesta. Treba sadržavati i životopis u slobodnoj formi.

Ukoliko se radi o pravnoj osobi: naziv, sjedište, matični broj, godina osnivanja, broj zaposlenika, te popis predmeta poslovanja – djelatnosti.

U oba slučaja potrebno je priložiti argumentaciju zbog čega se
kandidat predlaže za nagradu. Kako bi bilo moguće provjeriti vjerodostojnost navedenog, potrebno je navesti dokaze tvrdnji u prikladnom obliku.

Ukoliko se predlaže druga fizička ili pravna osoba, druga se osoba treba pismeno izjasniti o prihvaćanju kandidature.

Članak 6.

Dobitnici nagrade utvrđuju se zajedno na združenom sastanku Upravnog odbora HrOpen-a i Izvršnog odbora HULK-a. Ukoliko je Statutom ili Pravilnikom o radu pojedine udruge utvrđeno da postoji tijelo udruge nadležno za ovu aktivnost, tada je pojedina udruga dužna zatražiti pismeno mišljenje o pristiglim kandidaturama od svog nadležnog tijela, te uvažiti to mišljenje prilikom zastupanja stava na sastanku obje Udruge.

Članak 7.

Upravni odbor HrOpen-a i izvršni odbor HULK-a određuju vrijeme i mjesto dodjele nagrade.

Članak 8.

Tajnici obje udruge dužni su voditi evidenciju o dodijeljenim priznanjima i nagradama.

Članak 9.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daju zajedno Upravni odbor HrOpena i Izvršni odbor HULK-a.

Članak 10.

Ova pravilnik stupa na snagu danom donošenja.