Članovi

Vrsta člana Ime članice Osoba
veliki INA Industrija nafte dr.sc. Miroslav Mađarić
mali APIS-IT Dunja Jurica
mali ALEA dipl. ing. Igor Vidošević
mali CadCam Design Centar Zlatko Šimunec
mali CASE d.o.o. Ante Polonijo
mali Cassandra Dinko Markotić
mali Naklada Benedikta d.o.o. Mirjana Zdravković
mali Computech d.o.o. Ante Barić
mali Croatia Banka Boris Ušćumlić
mali Croatia Lloyd Josip Burić
mali Fakultet elektrotehnike i računarstva prof.dr.sc. Mario Žagar
mali Fakultet organizacije i informatike – FOI prof.dr.sc. Dragutin Kermek
mali Grad Opatija Slobodan Juračić
mali HINA Darko Gulija
mali HIZ mr. sc. Marijan Frković
mali HrOUG Davor Ranković
mali Infodesign Varaždin Damir Huljev
mali Institut za energetiku i zaštitu okoliša (Ekonerg) Goran Dokmanović
mali SRCE – Sveučilišni računski centar mr. sc. Zoran Bekić
pojedinačni Božidar Dvojković Božidar Dvojković
pojedinačni Dinko Srkoć Dinko Srkoć
pojedinačni Edo Picek Edo Picek
pojedinačni Fintra d.o.o. Nenad Peklić
pojedinačni Glas Istre Dean Benazić
pojedinačni GIT d.o.o. Denis Terzić
pojedinačni Helix Davor Fanton
pojedinačni Jware Osijek Željko Kristek
pojedinačni Kenges d.o.o. Lado Skorin
pojedinačni Mal-Sis Zlatko Malezija
pojedinačni Mladen Golojuh Mladen Golojuh
pojedinačni Model Zagreb Darko Lukec
pojedinačni Monter-ETI g. Sade Kurbegović
pojedinačni Programska kuća Spomenko Kenda
pojedinačni Prosoft Josip Onukijević
pojedinačni Relja Marković Relja Marković
pojedinačni Srednja Škola Vela Luka prof. Tonči Andreis
pojedinačni Vladimir Radić Vladimir Radić
pojedinačni Zdenko Šinko Zdenko Šinko
pojedinačni Zilion Berislav Herceg
pojedinačni Zvonimir Černy Zvonimir Černy

Leave a Comment