Autor: Ivana Turčić Prstačić

Nastavak edukacije mladih radionicama otvorenog koda

Za vrijeme školskih praznika, sad već možemo smatrati tradicionalno, održali smo u terminu od 7. do 10. siječnja 2014. radionice slobodnog softvera i otvorenog koda u cilju razvoja digitalnih kompetencija učenika/-ca. Ovaj puta održane su u OŠ Cvjetno naselje u

Top