Dostupan novi Webmail

Novi sustav za pristup emailu putem Weba, Roundcube, je dostupan na adresi http://webmail.open.hr. Prije prijave i prvog korištenja pogledajte kratke uputeza korištenje.

Ukoliko imate problema, ili trebate vremena za privikavanje, stari SquirrelMail sustav će biti dostupan do siječnja 2013 na adresu http://oldwebmail.open.hr.